Shërbimet

Shërbimet Tona

Driloni Com është kompani projektuese ndërtimore e cila përpiqet gjithnjë të ruajë nivele të larta në: projektim, ndërtim, profesionalizëm si dhe shumë korrektësi në marrëdhëniet me klientët - blerësit e saj.

Photo

Bëjmë projektimin e objekteve të larta dhe të ulëta, planifikim urban, llogaritje statike si dhe shumë shërbime tjera.

Photo

Investitor lider në fushën e ndërtimit. Investojmë në projektet bashkëkohore të bazuara në normat dhe standardet në fuqi.

Photo

Driloni Com është kompani lidere në ndërtim. Ndërtimet tona janë moderne dhe të kualitetit të lartë të mbështetur në standardet europiane.

Photo

Finalizimi për kompaninë tonë do të thotë fazë finale, ku të gjitha elementet, përfshirë projektimin dhe ndërtimin, janë të integruara me njëra - tjetrën si një njësi e përsosur.

Photo

Mbikqyrja realizohet nga stafi i përgatitur profesionalisht. Realizimi i objekteve sipas projektit kryesor dhe planit dinamik të ndërtimit të paraparë, janë primare për ne.

Photo

Bëjmë të gjitha veprimeve të nevojshme për të shmangur defektet si dhe sigurimin e funksioneve dhe disponueshmërinë e pajisjeve në çdo kohë.
.